Tag: овърдрафт

Овърдрафт за фирми

Тук ще видите предложения за овърдрафт за бизнеса от водещи банки в България. Някои от бизнес кредитите са: без ипотека и без залог на ДМА; без изискване за документи, които оправдават разходите; без …

Овърдрафт за потребителски нужди

На страницата ще видите предложения за потребителски овърдтафт кредит от водещи банки в България. Някои от овърдрафт кредитите са с инетересни предимства като: изгодни и ниски лихви, бързо отпускане без доказване …

Кредитна линия

Тук ще намерите предложения за кредитна линия за бизнеса от водещи банки в България. Предложенията са за револвираща кредитна линия, кредит за оборотни средства или инвестиционни цели, овърдрафт по разплащателна …

Какво е овърдрафт ?

Тук ще отговорим на въпроса какво е овърдрафт кредит. Най-просто казано овърдрафт теглим когато харчим повече пари от тези, които имаме по банковата си сметка. Кредит овърдрафт е доста …