Category: Бизнес кредити

Земеделски кредити

В тази страница ще Ви представим земеделски кредити с изгодни условия от водещи банки в България. Тук ще видите нисколихвени кредити за земеделски производители, земеделски кредит срещу субсидии, агрокредити със …

Финансиране на стартиращ бизнес

Европейските програми предлагат много възможности за финансиране на стартиращ бизнес в България. ЕС осигурява финансиране за малките и средни предприятия под различни форми – грантово финансиране, заеми, гаранции и др. …

Овърдрафт за фирми

Тук ще видите предложения за овърдрафт за бизнеса от водещи банки в България. Някои от бизнес кредитите са: без ипотека и без залог на ДМА; без изискване за документи, които оправдават разходите; без …

Кредитна линия

Тук ще намерите предложения за кредитна линия за бизнеса от водещи банки в България. Предложенията са за револвираща кредитна линия, кредит за оборотни средства или инвестиционни цели, овърдрафт по разплащателна …