Финансиране на стартиращ бизнес

Европейските програми предлагат много възможности за финансиране на стартиращ бизнес в България. ЕС осигурява финансиране за малките и средни предприятия под различни форми – грантово финансиране, заеми, гаранции и др. ЕС чрез банки и други финансови институции в България предоставя специални и преференциални кредити за стартиращ бизнес. Тук ще разгледаме няколко предложения с добри условия.Европейско финансиране на стартиращ бизнес. Кредити за нов бизнес.

Микрокредит инвестиционен от FiBank

 • Кредит за стартиращ бизнес или за за производители, търговци и хора със свободни професии.
 • Без изискване за бизнес план.
 • Лесно и бързо кандидатстване.
 • Погасителния план е съобразен с възможностите на бизнеса Ви.
 • Може да получите кредит без обезпечение до 30 000 лв.
 • Нови по-ниски лихви.
 • Погасявате до 15 години със обезпечение ипотека или до 5 години без ипотечно обезпечение.
 • Без ограничения в размера на кредита – може да вземете колкото пари Ви трябват.
 • Изгодно финансиране на стартиращ бизнес с ниска лихва.
 • Гратисен период – до 6 месеца или до 9 месеца за сезонен бизнес. Може да ползвате дълъг гратисен период.
 • Кредит за стартиращ бизнес без ипотека до 50 000 лв.
 • Усвоявате парите еднократно.
 • Погасявате кредита на равни месечни вноски, равни вноски по главница или със свободен погасителен план според характера на дейността.
 • Много лесна и бърза процедура на кандидатстване и оптускане на заема.
 • Вижте повече за тези кредити за стартиращ бизнес на сайта на банката на следния линк:
 • http://www.fibank.bg/

Бизнес кредити Прогрес от Микрофонд АД

 • За хора с идеи за стартиране на нов бизнес, но без средства.
 • Може да вземете до 25 000 евро.
 • Фиксирана лихва за целия период на заема със срок на погасяване до 3 години.
 • Финансиране на стартиращ бизнес с добри условия.
 • Погасявате кредита на равни месечни вноски.
 • Средствата се отпускат с помощта на Европейския микрофинансов механизъм ПРОГРЕС, основан от Европейския съюз.
 • Обезпечение – поръчител, залог или ипотека в зависимост от сумата, която искате да получите.
 • Повече подробности вижте от сайта на дружеството, там е посочен и конкретен пример: http://www.mikrofond.bg/Европейското финансиране на стартуращ бизнес е изключително добро начало за всеки вид дейност.