Студентски кредит за бригада в чужбина

Тук ще разгледаме предложения за студентски кредит от банки в България. Кредитът е подходящ за плащане на обучение, разходи по образование, стаж или бригада в чужбина. Заемите са без значение от формата на обучение – без значение дали сте редовно, задочно или дистанционно обучение.Студентски кредит за чужбина и бригада. Кредити за обучение и образование

Студентски кредит за чужбина от Централна Кооперативна Банка

 • Може да вземете кредита ако се обучавате в редовна, задочна или дистанционна форма и ако сте до 30 години.
 • Сумата на кредита се определя семестриалните такси, сумата на разходите по образование, издръжката за периода на обучение в България или в чужбина. Може да вземете до 20 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари.
 • Гратисен период – до 12 месеца, когато кредитът е за програма за стаж в чужбина и до 7 месеца за студентски бригади.
 • Срок на погасяване – до 5 години след изтичане на гратисния период.
 • Обезпечение по кредита – когато е до 10 000 лв се изисква 1 поръчител, а за кредит до 20 000 лв. се изискват 2-ма поръчители.
 • Студентски кредит за чужбина, стаж, бригада, разходи за образование и обучение.
 • Повече подробности за този студентски кредит вижте на сайта на банката на следния линк:
 • http://www.ccbank.bg/

Кредит за студенти от Societe Generale Експресбанк – ТИ кредит 

 • Създаден специално да финансира всичко за Вашия студентски живот.
 • Можеш да платиш разходи и такси за обучение и за образование в България или чужбина, пътувания; work & travel бригади и други.
 • Може да изтеглите кредит до 15 000 лв. или равностойността му в евро.
 • Студентски кредит без значение дали е за редовно, задочно или дистанционно обучение.
 • Заем без документи, които се отнасят за целта на кредита.
 • Лесно отпускане без сложни процедури.
 • Възможност за гратисен период по главницата до 4 години.
 • Имаш възможност с този кредит да ползваш разплащателна сметка без месечна такса, Debit MasterCard PayPass без годишна такса за обслужване, интернет банкиране BankOnWeb без абонаментна такса.
 • Повече подробности вижте от сайта банката на следния линк:
 • http://www.sgeb.bg/

Вижте още и студентски кредит без обезпечение с изгодни лихви и условия.