Студентски кредит без обезпечение

Ако търсите студентски кредит без обезпечение с изгодни условия и лихви, тук ще предложим няколко варианта от банки в България.


// ]]>

Студентски кредити без обезпечение с изгодни условия 

Студентски кредит от Райфайзен Банк

 • Ниска лихва – 7% фиксирана лихва за целия срок на кредита.
 • Без такси, без комисионни и други разходи по отпускане, управление и погасяване на кредита.
 • Студентски кредит без обезпечение.
 • Гратисен период за целия срок на обучението (без плащания по главница и лихва за този срок)  .
 • Погасявате кредита до 10 години след изтичане на гратисния период.
 • Валута на кредита: лева.
 • Размер на студентския кредит: при кредит за обучение максималната сума се формира от таксите, които студента дължи до края на обучението си (или докторанта); при кредит за издръжка на дете сумата на заема е сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя.
 • След изтичане на гратисния период студентския кредит се погаява на равни (анюитетни) вноски.
 • Вижте повече информация за този студентски кредит без обезпечение от сайта на банката на следния линк:
 • http://www.rbb.bg/

Студентски кредит от Пощенска Банка

 • Кредит за финансиране на студенти и докторанти.
 • Кредитът е гарантиран с държавна финансова подкрепа.
 • Целта на кредита е плащане на семестриалните такси за обучение съгласно учебния план на съответната специалност или издръжка на дете родено или осиновено по време на обучението.
 • Изискавия към кредитополучателите: да сте студенти или докторанти (български граждани или граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или граждани на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария); да не сте навършили 35 години; да сте редовна форма на обучение; да нямате вече придобита същата образователна степен; да не сте с прекъснати студентски права.
 • Може да кандидатствате изцяло онлайн през сайта на банката.Фиксирана лихва за целия период на кредита – 7%.
Срок на погасяване – до 10 години след изтичане на гратисния период.
Студентски кредит без обезпечение.
Без такси и и комисиони, свързани с отпускане, управление и погасяване на кредита.
Повече подробности за този студентски кредит вижте на следния линк от сайта на банката:
https://www.postbank.bg