Си Финанси Груп

Си Финанси Груп

Фирма Си Финанси Груп предлага потребителски и бизнес кредити и други финансови услуги.


 • Експресен и гъвкав кредит за Вашия бизнес, потребителски и ипотечни кредити при благоприятни условия.
 • Прозрачни и ясни заеми при точни условия, няма двусмислени и скрити текстове.
 • Максимален размер на кредита – до 1 000 000 лв.
 • Срок на погасяване от 1 до 60 месеца.
 • Условия и необходими документи за кандидатстване: валидна лична карта и актуални нотариален акт и скица на имота, който е предмет на обезпечение.
 • Одобрение до 24 часа.
 • Усвояване на парите – до 2 дни след одобрение.
 • Ниска лихва: от 1% до 3% на месец.
 • Начин на кандидатстване: онлайн, попълвате на формата за кандидатстване и изпращате веднага.
 • Начин на погасяване: равни месечни погасителни вноски.
 • Може да получите професионална и компетентна помощ при намиране на най-изгодното финансово решение на Вашите потребности от отговорни и коректни специалисти.
 • Без такси за кандидатстване и управление на кредита, няма неоправдани и неизвестни оскъпявания и разходи.
 • Няма такси за оценка на обезпечението.
 • Без такси за предсрочно погасяване.

Си финанси груп е небанкова, финансова институция, която е вписана в Централния Регистър на БНБ и е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

Основатели и собственици на компанията са едни от най-проспериращите български предприемачи с опит, знания и сериозни, утвърдени позиции на кредитния пазар.

Дейността на дружеството се основава на етични, индивидуални кредитни решения при минимум документи и множество ползи, спазват се законите на страната, отговорността и морала са действащи принципи.

Бизнес и потребителски кредити

Компанията предлага следните кредитни продукти:

 • Бизнес кредит оборот FIX: размер на кредит – до 1 000 000, срок за погасяване – до 60 месеца. Изисква се поръчителство и ипотека при отпускане, погасява се на равни месечни вноски, лихвата е от 1 до 3%.
 • Бизнес кредит оборот FLEXI: различното при този кредит е, че главницата се изплаща на падежна дата. Месечната вноска е само лихвата върху усвоената сума.
 • Потребителски кредит FIX: размер до 50 000 лв, срок на погасяване до 60 месеца, месечна лихва от 2 до 3%, при отпускане се изискват поръчители и ипотека, изплаща се на равни месечни вноски.
 • Потребителски кредит FLEXI: различното е, че на падежна дата се изплаща главницата, а месечната погасителна вноска включа лихвата върху усвоената парична сума.
 • Ипотечен кредит FIX: размер до 150 000 лв, срок за погасяване до 60 месеца, 25% лихва на година, погасява се по индивидуален погасителен план на равни месечни вноски, необходими са поръчители и ипотеки.

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите – 1 000 000 лв.
 • Време за отговор на заявката за кредит: до 24 часа.
 • Условия за кандидатстване – лична карта и актуална скица и нотариален акт на имота, който ипотекирате.
 • Начини на кандидатстване – онлайн или в офисКонтакти – гр. София, бул. Илиянци № 64 – административна сграда „Хъс ООД”, гр. Пловдив, Пазарджишко шосе 4-ти километър, административна сграда „Хъс ООД”.

Официален сайт: http://sifinance.net/

Leave a Reply