Рефинансиране на лоши кредити

Как да направите рефинансиране на лоши кредити и на проблемни и просрочени задължения?

На пазара на кредити в България има много хора, които обмислят рефинансиране на бързи онлайн кредити, на потребителски и ипотечни кредити и подмяна на съществуващите заеми с нови, с по-ниски лихви. Това може да спести пари на собствениците на жилища през целия живот на кредита или да помогне на тези с просрочени бързи заеми или друг вид необслужван кредит. Но за лицата с лоша кредитна история и лошо ЦКР, това може да е трудно.


Все пак има варианти за кредити за рефинансиране и то не само за живеещите в големите градове като София, Пловдив, Варна, Русе и Стара Загора, но и за всички останали лица.

Рефинансиране на лоши кредити, на проблемни и просрочени задължения

1. Рефинансиране на бързи и потребителски кредити

Ако сте от хората, които търсят рефинансиране на лоши кредити от тип бързи заеми вече има няколко предложения на българския пазар за такъв тип проблемни и просрочени задължения. Тук ще Ви представим няколко варианта.

  • Рефинансиране на бързи кредити от Транс Карт

Транс Карт предлагат уникална улсуга за българския пазар – кредит под формата на кредитна карта, предназначен специално за рефинансиране и обединяване на бързи кредити.

Това е кредит за рефинансиране без лихва и без вноски за първите 6 месеца. След изтичането на тези 6 месеца, лихвата е много по-ниска от тази на бързите кредити. Този кредит е без поръчител и без обезпечение, а дори е и вариант за тези, които търсят пари на заем без трудов договор, защото кредитът е без доказване на доходи.

Повече може да рзберете на сайта на Транс Карт: www.transcard.bg/bg/kredit-bez-lihva/

  • Потребителски Кредит за Рефинансиране от Тексим Банк

Тексим банк е известна с предложенията си за бързи кредити до 10000 лева, но освен тях предлага и възможности за рефинансиране на проблемни и просрочени кредити. Те имат специален потребителски кредит за рефинансиране с много бързо одобрение – до 2 часа.

Попринцип това е кредит без поръчител и без превод на работна заплата по сметка на банката, но ако изпълните тези 2 условия ще получите още по изгодна лихва.

Максималната сума на кредита е до 50000 лева и е вариант за тези, които търсят рефинансиране на лоши кредити и просрочени задължения.

Уебсайт на банката: www.teximbank.bg

  • Рефинансиране на кредити от Финансцентър

Финансцентър предлага заеми на хора, на които банките са им отказали заеми по една или друга причина. Основната причина поради, която една банка отказва кредити е защото хората, които ги искат имат лошо ЦКР т.е. лоша кредитна история.

Кредитът за рефинансиране от Финансцентър е до 5000 лева и със срок ан погасяване до 24 месеца. Подходящ е за лица, които изплащат няколко малки кредита до заплата.

Уебсайт: www.financecenter.bg/products/refinansirane/

2. Рефинансиране кредити с лоша кредитна история – лошо ЦКР.

Банките и другите финансови институции проверяват Вашия кредитен рейтинг и кредитна история, за да си определят каква е вероятността, да платите кредитите си в срок. Ето защо кредитната Ви история има важна роля върху възможността Ви за рефинансиране на лоши кредити. Вашият кредитек рейтинг се изчислява, като се имат предвид следните показатели: историята Ви на коректно плащане в миналото, дължима сума, период от време за който сте имали кредити, нов кредит в момента и вида на кредитите. Хората с твърде висок дълг, или тези, които не са платили сметките си навреме са “висок риск” за кредиторите.

По този начин, кредиторите взимат на човек с лоша кредитна история по-висок лихвен процент за рефинансиране, защото поемат по-висок риск от неплащане на задължението. И така, докато някой с добра кредитна история и висок кредитен рейтинг може да плати само 3,5% лихва, то някой с лоша кредитна история и нисък кредитен рейтинг ще плати цял пункт по-висока лихва, което в пари може да достигне и в няколко десетки хиляди лева в зависимост от сумата. Ето и каква е връзката между лоша кредитна история и рефинансиране на лоши кредити.

Ако имате лоша кредитна история и искате да рефинансирате, е важно да сметнете нещата внимателно, за да се уверите, че конкретното предложение за рефинансиране е подходящо за вас.
Внимавайте: Рефинансирането може да намали месечните Ви вноски (заради по-ниския лихвен процент), но може да удължи срока на Вашия кредит (например, то ще направи новия заем 20-годишен заем, въпреки че вече сте платили пет години на оригиналния заем и имате само 15 години още), което може да Ви излезе много по-скъпо в дългосрочен план. Смятайте внимателно, ако не знаете как потърсете помощ от компетентен кредитен консултант.

3. Как мога да подобря моя кредитен рейтинг и кредитна история, за да получа по-добра лихва?

Както споменахме вече, колкото по-лоша кредитна история имате, толкова по-висок лихвен процент ще получите при рефинансиране на лоши кредити. За да подобрите кредитната си история, първо, можете да поискате копие от кредитните си отчети и да коригирате всички грешки, които виждате в тях, които биха могли да понижат кредитния Ви рейтинг.


В бъдеще, плащайте всичките си сметки на време, не взимайте няколко нови кредита едновременно и разбира се опитайте се да платите лошите си и забавени плащания.

Друго полезно нещо, което може да напавите е да сложите значителна сума в банката или други ликвидна активи, които показват че сте способни да платите дълговете си. Последно помислете дали може някой с висок рейтинг и добра кредитна история да Ви спане поръчител или съвместно да подпишете договора за кредит. Това ще повиши доверието на банката към Вас и ще може да получите по-ниски лихви при рефинансиране на лоши кредити.