Рефинансиране на ипотечен кредит

Тук ще намерите предложения за рефинансиране на ипотечен кредит / жилищен кредит от банки в България. Някои от предложенията тук са с фиксирана лихва, отстъпки с цел по-ниска лихва, без такси за кандидатстване и различни бонуси и преференции.



Рефинансиране на ипотечен кредит от Алфа Банк

 • Рефинансиране на жилищен кредит без такси за кандидатстване и одобрение.
 • Без такси за оформяне на документите по ипотеката.
 • Добри условия за рефинансиране.
 • Оптимизирате Вашите месечни погасителни вноски.
 • Може да покриете целия размер на кредита Ви.
 • Осигуряване на средства за покриване на разходите, свързани с рефинансирането на кредитната експозиция като част от новоусвоения кредит.
 • Може да получите допълнителна сума за разходите по рефинансирането.
 • Може да полълните онлайн заявление за рефинансиране на ипотечен кредит.
 • Повече подробности вижте от следния линк:
 • http://www.alphabank.bg/

Ипотечен кредит за рефинансиране “Улеснение” от Инвестбанк АД.

 • Обединяване на кредити в един с цел оптимизация на плащанията.
 • Рефинансиране на ипотечен кредит, на целеви и нецелеви кредити.
 • Намаляване на месечните Ви разходи по заемите.
 • Размер на кредита  до 90% от стойността на предоставеното обезпечение.
 • Фиксирана лихва за 5 години.
 • Можете да получите и лихвени бонуси, които да намалят Вашия лихвен процент с до 1.5%.
 • Без такси за отпускане и проучване.
 • Бонус – кредитна карта с предварително одобрен лимит.
 • Получавате и бонус – кредитна карта с предварително одобрен лимит.
 • Повече информация за това предложение за рефинансиране на ипотечен кредит вижте от следния линк:
 • http://www.ibank.bg/

Кредити с възможност за рефинансиране на ипотечни кредити от УниКредит Булбанк.

 • Стандартен ипотечен кредит за финансиране на жилищен кредит.
 • Рефинансиране на ипотечен кредит от други банки.
 • Размер на финансирането – до  85% от пазарната оценка на имота.
 • Срок на погасяване – до 35 години.
 • Валута на кредита – в лева или евро.
 • Банката предлага преференциални лихвени проценти за кредити над 150 000лв.

Кредити в лева с плаващ лихвен процент 5,80% за целия срок на кредита.
Банката дава възможност за допълнителна отстъпка до 0.30% от годишния лихвен процент при рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит.
Една от водещите банки в България.
Вижте повече подробности за предложението за рефинансиране на жилищни кредити от следния линк: http://www.unicreditbulbank.bg/

Вижте още и ипотечни кредити без доказване на доход и ипотечен кредит с фиксирана лихва.