Револвиращ кредит и овърдрафт

Търсите ли предложения за револвиращ кредит и овърдрафт ? В тази страница ще намерите предложения от водещи банки в България.
Първо нека отговорим на въпроса какво е револвиращ кредит ? Револвиращ (възобновяем) кредит е кредит, който се подновява автоматично в рамките на определен срок при същите условия, ако клиента е изпълнил договора. Това е заем, който възстановява първоначалния си размер неограничен брой пъти докато трае споразумението. Кредитната карта и овърдрафта са револвиращи кредити.// ]]>

Предложения за револвиращ кредит и овърдрафт от банки

Револвиращ кредит Alpha Овърдрафт от Alpha Bank

 • Може да го ползвате регулярно, за да покривате Вашите месечни плащания, битови сметки, или други краткосрочни заеми и задължения.
 • Ползвате го бързо и лено чрез дебитна карта от Alpha Bank.
 • Максималната сума, която може да вземете е до една месечна брутна заплата.
 • Усвоявате го еднократно или на няколко пъти – както на Вас Ви е удобно.
 • Срок на този револвиращ кредит – 12 месеца с възможност за автоматично подновяване.
 • Без такса за откриване и обслужване на сметка.
 • Повече подробности както и пример може да видите от сайта на банката на следния линк:
 • http://www.alphabank.bg/

Кредитни карти с револвиращ кредит от Банка ДСК

 • Получавате свободата да имате и ползвате нужните средства бързо лесно и удобно за Вашите разходи.
 • Избирате между световноизветните и доказали се марки за кредитни карти – MasterCard или VISA.
 • Плащате лесно и бързо в магазини на място или онлайн по интернет, теглите пари в брой от банкомат или в самите банкови офиси.
 • Правите лесно резервации, плащате хотели и ресторанти, наемате коли или резервирате и плащате самолетни билети.
 • Револвиращ кредит без краен срок на погасяване.
 • Имате средстав на всякъде, по целия свят и по всяко време.
 • Избирате от 3 валути – лева, евро или щатски долари.
 • Плащате лихва само върху часта, която ползвате от кредита.
 • Може да ползвате безлихван кредит до 45 дни гратисен период.Решавате сами кога и как да погасите задълженията си. След всяко погасяване ползвате кредита си отново.
Можете да вземете допълнителни кредитни карти с револвиращ кредит за Вас или за друго пълнолетно лице.
Повече подробности за тази револвираща кредитна карта вижте от сайта на банката:

https://dskbank.bg

Посочените тук възобновяеми кредити са за потребителски нужди. Като правило револвиращите кредити се отпускат основно за бизнеса, малките и средни предприятия.