Потребителски кредити до 30 000 лв.

На тази страница ще видите предложения за потребитеслки кредити до 30 000 лв от две от водещите банки в страната.


Потребитеслки кредити до 30 000 лв. и при добри условия

Кредити до 30 000 лв. от Банка Пиреус

 • Банка ПиреусВалута на кредита – лева.
 • Може да вземете максимум 30 000лв и минимум 1000 лв. и срок на погасяване до 120 месеца (60 месеца за суми до 5 000 лв.), минимум 6 месеца.
 • Обезпечение дължите само за суми до 10 000 лв. и най-малко един поръчител.
 • Променлив лихвен процент, формиран от шестмесечен SOFIBOR плюс надбавка.
 • По този кредит банката изисква и сключването на застраховка “Живот”.
 • Еднократно усвояване на кредита и погасяване на равни месечни вноски.
 • От сайта на банката може да видите и ясен пример и онлайн калкулатор  с помощта на който може бързо и лесно да сметнете какви биха били евентуалните Ви бъдещи месечни погасителни вноски.
 • Може да ползвате кредита и за рефинансиране на други кредити.
 • Вижте подробности за тeзи потребителски кредити до 30 000 лв от сайта на банката.
 • http://www.piraeusbank.bg/

Бързи потребителски кредити до 30 000 лв. от Fibank с предварително одобрение до 2 часа и още по-добри условия.

 • Fibank - кредит за българи работещи в чужбинаКредитът се отпуска в лева или евро.
 • Срок на погасяване на заема – до 10 години.
 • Този потребителски кредит може да се отпусне и само срещу лична карта и без поръчител в зависимост от Вашия кредитен рейтинг.
 • Погасява се на равни месечни вноски.
 • Без такса за предрочно погасяване и много бързо предварително одобрение – само до 2 часа.
 • Може да ползвате кредита с различни цели: покупка на обзавеждане за дома, ремонт на автомобил или жилище, покупка на техника, кредит за екскурзия или почивка, пари за лечение, непредвидени плащания и разходи и др.
 • Обезпечение за кредит до 10 000 лв. не се изисква обезпечение или поръчител.


Еднократно усвояване на кредита.
Без комисионна за предсрочно погасяване на заема.
Потребителски кредити до 30 000 лв от една от водещите банки в България.
Повече подробности за тези потребитеслки кредити до 30 000 лв вижте на сайта на банката:
http://www.fibank.bg/

Вижте още и потребителски кредит без поръчител и потребитеслки кредит без трудов договор.