Пари на заем от частни лица. Рискове.

В практиката все по-често навлиза дейността свързана с отпускане пари на заеми от частни лица на граждани и фирми. Ще се спрем на някои рискове, които крие тази дейност за двете страни и как да се предпазим от тях.


Пари На Заем От Частни Лица: Рискове за Които да Внимавате

Много хора се ориентират към получаване на пари на заем от частни лица, защото банките не им отпускат поради различни причини – лошо кредитно досие, невъзможност да докажат високи доходи и други.

Ако банките отпуснат пари, процедурата е сложна и продължителна, изисква представяне на различни документи, няколко кратно ходене в офисите.

Гражданите и фирмите, които взимат пари трябва да обърнат внимание на някои особености:

  • частните лица, които предоставят средства трябва да имат съответното удостоверение за регистрация, да имат офис в който да работят, да имат официални телефони, сайтове и други
  • изключително внимание трябва да обърнете на документите, които подписвате при отпускането на заема – договори, запис на заповеди или други, най-добре е да присъства адвокат при сключване на сделката, за да сте сигурни, че клаузите в договора са правно издържани, недвусмислени и няма скрити условия.
  • прецизно проучете и проверете видът и размерът на лихвата, какви такси трябва да заплатите, какъв е погасителния Ви план, размерът на месечните вноски, срокът на погасяване на кредита, тъй като лихвите и таксите са много високи при този вид заеми
  • проверете дали няма възможности и при какви условия се отпуска втори заем и дали няма предвидено рефинансиране на кредита с неблагоприятни последици за Вас
  • обърнете внимание дали частните лица, които отпускат заемите искат от Вас обезпечение по кредита, залог, ипотека, поръчители или нещо подобно
  • не на последно място по важност е фактът, че Вие предоставяте своите лични данни на частните лица, които Ви отпускат парите, а това обстоятелство създава възможност за злоупотреби.

Съществуват и рискове за частните лица, които отпускат заемите. Те трябва внимателно да проучат гражданите и фирмите на които предоставят пари на заем.
Тук става въпрос за актуални и действителни данни на заемополучателите, да не са подправени личните данни на гражданите, техния постоянен адрес на местоживеене, за да не се укрият и да се провери актуалното състояние на фирмата в търговския регистър.

Документите, които се подписват трябва да са действителни, най-добре е да има подписана и запис на заповед.

Ако длъжникът се укрие след получаването на парите, помислете дали не е по-изгодно за Вас да предоставите заема на съществуващи организации, които изкупуват дългове, ще можете да си възстановите поне част от предоставените пари.

При търсене и отпускане на пари на заем от частни лица винаги бъдете много внимателни и проверявайте всеки детайл.

Ако се чудите как да избера фирма за бързи кредити или как да намерим изгодни кредити от банки някои от предишните ни статии ще са Ви полезни в тези области.

Допълнителна информация за кредити:

Потребителски кредит с фиксирана лихва, Кредити Онлайн Без Поръчител, Кредити за рефинансиране, Потребителски кредит без доказване на доход

Всичко за бързите кредити ТУК!

Leave a Reply