Овърдрафт за потребителски нужди

На страницата ще видите предложения за потребителски овърдтафт кредит от водещи банки в България. Някои от овърдрафт кредитите са с инетересни предимства като: изгодни и ниски лихви, бързо отпускане без доказване на доход, само срещу лична карта, без трудов договор, с възможност за онлайн кандидатстване, овърдрафт по дебитна и кредитна карта и др.// ]]>

Предложения за потребителски овърдрафт 

Потребителски кредит / овърдрафт “Еластика” от Пощенска банка

 • Изгодни лихви и условия.
 • Овърдрафт и потребителски кредит без доказване на доход.
 • Обезпечение – залог на парични средства.
 • Много бърз отговор – в рамките на един работен ден.
 • Овърдрафт „Еластика” е със срок 1 година с възможност за подновяване за нов период.
 • Документи за кандидатстване – само срещу лична карта и попълнено искане за кредит.
 • Вижте повече за този изгоден овърдрафт от следния линк:
 • https://www.postbank.bg/

Овърдрафт Стандарт от ЦКБ

 • Може да го ползвате с международните дебитни карти Maestro и Visa Electron от ЦКБ .
 • Получавате по – ниски лихви.
 • По-голям размер на овърдтафта.
 • Малко документи за кандидатстване. Овърдрафт без трудов договор, ако  Вашия работодател има сключен договор с ЦКБ за изплащане на заплати.
 • Максимален срок на кредита  – 1 година с възможност за автоматично подновяване след изтичане на срока.
 • Максимална сума, която може да получите – до 4 нетни заплати или пенсии, но не повече от 5000 лева.
 • http://www.ccbank.bg/

Овърдрафт по дебитна карта обезпечен с вземания от УниКредит Булбанк

 • Може да вземете сума до 5 нетни заплати.
 • Погасявате кредита до 12 месеца с възможност за удължаване на срока.
 • Може да ползвате отстъпки с програма Модула на банката.
 • Плащате лихва само върху сумата, която ползвате от овърдрафта.
 • Може да кандидатствате лесно и бързо онлайн през сайта на банката.
 • Можете да ползвате овърдрафта чрез дебитна карта на банкомат, POS терминал или в клон на УниКредит Булбанк.
 • http://www.unicreditbulbank.bg/

Овърдрафт по дебитна карта в левове от FiBank

 • Допълнителни пари, които може да ползвате веднага, незабавно и по всяко време без погасителен план.
 • Може да го ползвате ако сте клиенти на Fibank с дебитна карта и получавате Вашия месечен доход по нея.
 • Може да ползвате суми големи колкото до 5 пъти месечните постъпления по Вашата сметка.
 • Плащате само лихвата върху сумата, която сте ползвали.
 • Срок на тази върдрафт – 1 година с възможност за автоматично подновяване.
 • Без комисионна за отпускане, управление и предсрочно погасяване.Кредит Овърдрафт от Райфайзен Банк

 • Получавате допълнителни средства, които може да ползвате при гъвкави условия на погасяване.
 • Плащате лихва само върху сумата, която ползвате.
 • Банката предлага и допълнителни възможности с овърдрафта като Ползване на пакет “Комфорт”, Международна дебитна карта Maestro или Visa Electron, Безплатно интернет банкиране чрез Райфайзен Онлайн и др.
 • Срок на овърдрафта – 1 година, с възможност за автоматично подновяване.
 • http://www.rbb.bg/

Вижте още и револвиращ кредит и овърдрафт.

Leave a Reply