Обединяване на кредити и задължения

 • Обединяване На Кредити с още по-ниски лихви и до 3 пъти по-ниски месечни вноски.
 • Потребителски кредит за обединяване на задължения по кредитни карти, овърдрафти, кредити и други заеми.
 • Плащате само една месечна вноска, към само една банка, спестявате време, пари и усилия.
 • Ниски годишни лихвени проценти.Alpha Всичко в 1 – обединяване на кредити и задължения от Alpfa Bank

 • Обединяване на кредити от Алфа БанкПотребителски кредит, с помощта на който може да извершите обединение на Вашите задължения по кредити, кредитни карти, овърдрафти и др.
 • Разсрочвате Вашите сегашни задължения.
 • Премахвате таксите за обслужване на всеки кредит по отделно.
 • Оптимизирате значително Вашия семеен бюджет с това обединение на кредити.
 • Обединяване на кредити и задължения с още по-ниски лихви.
 • До 3 пъти по-ниски погасителни месечни вноски.
 • Сума – от 1 000 лева до 25 000 лева без обезпечение и до 100 000 лева с обезпечение ипотека.
 • Срок –  до 120 месеца (без обезпечение ) и до 240 месеца (предоставяне на обезпечение).
 • Ниски годишни лихвени проценти  – формирани на база пазарен индекс 6М SOFIBOR + надбавка. Конкретните лихви се определят на база на Вашия индивидуален финансов профил.
 • Получавате допълнителни отстъпки от лихвата ако ползвате и други продукти на банката към този кредит за обединяване на кредити и задължения.
 • Кредитните експерти на банката ще Ви съдействат да изберете най-доброто и подходящо решение за Вас.
 • Без такса при частично или пълно предсрочно погасяване за кредити без обезпечение.
 • Кредитът се погасява на месечни анюитетни вноски.
 • Може да кандидатствате много лесно и удобно по този кредит – онлайн.За да кандитствате за този потребителски кредит за обединение на кредити и задължения, трябва да предоставите следните документи: лична карта, искане за кредит, ако имате доходи от нетрудово правоотношение е необходимо да предоставите и други документи по искане на банката.

Получавате предварително одобрение по телефона, където оператор попълва Вашите данни. Окончателно одобрение получавате след като отидете в офис на банката, попълните документите и те бъдат разгледани.

Повече подробности за този кредит за обединяване на задължения може да видите от следния линк:

http://www.alphabank.bg/

Вижте още потребителски кредит с ниска лихва и потребителски кредит за обединяване на задължения.