Как да намеря най-изгодния ипотечен кредит?

Когато искаме да купим жилище с кредит, възниква въпроса как да намеря най-изгодния ипотечен кредит. Жилищният кредит е път към закупуване на дом, за който мечтаете, но този кредит е и най-големият Ви финансов ангажимент, който някога сте правили. Ето защо намирането на най-добрите цени, най-ниските лихви и на най-изгодния ипотечен кредит е от жизнено важно значение за кредитополучателите. Ето как можете да бъдете сигурни, че сте взели правилното и вярно решение.


Как да намеря най-изгодния ипотечен кредит?

Тази статия ще Ви предложи няколко стъпки преди избирането на кредит за жилище, които ще Ви помогнат да намерите най-изгодния ипотечен кредит за Вас.

 • Установете това, което Ви трябва!
  Първата стъпка към получаването на ипотечен кредит е да разберете каква сума Ви е необходима, колко пари имате като наличност – за да ги използвате като депозит и каква сума месечно може да си позволите да изплащате. След това вижте многобройните предложения на различните банки и сравнете офертите.
 • Обмислете как ще погасявате кредита!
  Дали ще изберете да има гратисен период в който ще погасявате само лихвата по кредита, дали ще връщате лихва и главница на равни вноски, дали ще ползвате промоционален период в който лихвеният процент ще бъде по-нисък или ще се спрете на друго интересно предложение на банките.
 • Изберете вид и срок за връщане на ипотечния кредит!
  Ипотечният кредит може да бъде с фиксиран лихвен процент или с променлив такъв. Някои банки предлагат вече ипотечния кредит да се свърже със спестовните сметки на лица и така да се получи много по-гъвкаво управление на финансите на кредитополучателите. За лица с лоша кредитна репутация също се предлагат ипотечни кредити, но при по-високи лихви и такси в полза на банката, тези кредити се оскъпяват, но пък има шанс кандидатстването Ви за кредит да е успешно. Срокът в който ще върнете кредита е от голямо значение. Ако се спрете на кратък период, ще трябва да плащате високи вноски, трябва да имате сериозни доходи. Ако изберете много дълъг период, попадате в хипотезата за промяна на икономическата ситуация, повишаване на лихвения процент и промяна в гарантираните Ви доходи.
 • Анализирайте прецизно доходите и разходите си!
  За да получите най-изгодния ипотечен кредит, особено важно е какво работите и каква заплата получавате за това. Тя може да е постоянна – фиксирана, променлива – влияеща се от много фактори или пък да сте лица, упражняващи свободна професия. Ако получавате бонуси или Ви плащат извънреден труд – разпределете ги към месечните си доходи с които ще покривате вноската по кредита. Пресметнете дали имате други доходи от втора работа, дали получавате пари от наем или други. Внимателно прегледайте разходите си: за храна, облекло, за битови сметки и консумативи, за автомобили, застраховки, за задоволяване на културните и спортните си потребности и многото други такива. Включете в месечния се бюджет погасителната вноска.

 • Сравнете лихвените проценти, проверете таксите!
  Направете собствено проучване или наемете брокер, ако можете да си го позволите. Сравнете офертите на банките и обърнете внимание на лихви, такси и таксите за разглеждане и управление на кредита. Някои банки предлагат ниски лихви за сметка на високи такси. Вижте още и как да намерим изгодни кредити от банки?

Документите с които се кандидатства за ипотечен кредит са: лична карта, документ за трудова заетост – трудов или граждански договор, служебни бележки за доходите, удостоверение за семейно положение и удостоверение за данъчни задължения, документи за имота: нотариален акт, /ако е завършен/, пазарна оценка, данъчна оценка, скица на парцела и други.

Търсенето на най-изгодния ипотечен кредит не е лесна задача, но не е и невъзможна. Отделете нужното време, за да проучите добре вариантите и офертите.

Всичко за спешните заеми тук!