Мини Заем – Онлайн кредити до заплатата и на вноски

Mini Zaem Logo2MiniZaem.bg Ви предлага бързи кредити онлайн „до заплата“ до 500 лв. и „на вноски“ до 1500 лв.

Първият кредит до заплатата е безлихвен за период до 15 дни. Редовните  потребители получават отстъпка от лихвата за всеки следващ изплатен онлайн кредит.

Можете да погасите предсрочно бързия си кредит. Системата ни Ви преизчислява сумата за връщане и плащате само за времето, в което сте ползвали кредита, без да дължите лихва и такса за останалия период.

Бързите интернет кредити  до заплата могат да се удължават  или рефинасират. Кредита на вноски може да се рефинасира.

Вижте повече на сайта : https://minizaem.bg/

Leave a Reply