Кредит енергийна ефективност за бизнеса

Тук ще разгледаме оферти за инвестиционен кредит енергийна ефективност за бизнеса от водещи банки в България. Този тип кредити се отпускат с по-ниски лихви, изгодни условия и безвъзмездно финансиране по европейските програми. Целта е намаляване разхода на енергия на фирмите.Инвестиционен кредит енергийна ефективност за бизнеса с безвъзмездно финансиране по европейските програми

Зелен кредит за бизнеса по програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” от Fibank

 • Инвестиции, които намаляват изразходването на енергия с минимум 10 %.
 • Може да получите безвъзмездна финансова помощ от ЕС до 50% и до 2 000 000 лева.
 • Средствата са по програма “Енергийна ефективност и зелена икономика”, която се финансира по оперативна програма Конкурентоспособност.
 • С този кредит зелен енергийна ефективност за бизнеса можете да закупите: дограма; саниране и и други енергоспестяващи решения на сградния фонд; да закупите ниско енергоемки съоръжения и машини; по-икономични отоплителни и вентилационни системи; системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници и др.
 • Начин на усвояване на кредита – в режим на овърдрафт.
 • Срок на погасяване: до 120 месеца, в това число в режим на овърдрафт до 12 месеца.
 • http://www.fibank.bg/

Инвестиционен кредит енергийна ефективност от УниКредит Булбанк

 • Предоставя се на фирми (юридически лица и еднолични търговци) за финансирането на проекти за повишаване на енергийната ефективност в България по линия на финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD).
 • Кредит енергийна ефективност за бизнеса с цел изграждане на дълготрайни материални активи за повишаване на енергийната ефективност.
 • Размер: по договаряне с клиента. Собственото участие също е по договаряне.
 • Банката предоставя и гратисен период по кредита.
 • Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица.
 • http://www.unicreditbulbank.bg/

Кредит Зелена Инвестиция от ПроКредит Банк 

 • Банката се стреми да подкрепи малките и средните предприятия за създаване на екологично ориентиран и социално отговорен бизнес.
 • Изгодни ценови условия и преференции.
 • Нисък лихвен процент.
 • Без такса за кандидатстване.
 • За този кредит могат да кандидатстват юридически лица, еднолични търговци или лица със свободни професии.
За този кредит могат да кандидатствате и ако искате да инвестирате във високоефективни технологии, оборудване, съоръжения или суровини, които биха увеличили енергийната ефективност и биха повишили качеството на производството Ви.

http://www.procreditbank.bg/