Кредит за българи, работещи в чужбина

 • Кредит за българи работещи в чужбина за покупка на недвижими имоти в България.
 • Ипотечен кредит за покупка на жилище в България. (апатрамент, къща, вила, вашия дом).
 • Специален ипотечен кредит за чужденци и хора които живеят и получават доходите си в чужбина.
 • Погасяваш кредита на равни месечни вноски.
 • Без ограничения за размера, може да вземете колкото пари са Ви нужни.Кредит за българи работещи в чужбина и чужди граждани за покупка на недвижими имоти в България от FiBank.

 • Fibank - кредит за българи работещи в чужбинаКредитът е предназначен за покупка на недвижими имоти в страната от чужди граждани, които живеят и получават доходите си в чужбина.
 • Погасявате задълженията си по по този кредит за българи работещи в чужбина на равни месечни вноски.
 • Можете да получите безплатна застраховка “Имот” на ипотекирания имот.
 • За покупка на имот в България сред уникална и красива природа.
 • Без ограничения в размера на кредиата – взимаш колкото пари искаш.
 • Срок на погасяване – до 15 години.
 • Валута на кредита – евро.
 • Получавате и гратисен период – до 6 месеца (при покупка на необзаведен имот). По време на гратисния период погасявате само лихвата без главницата.
 • Обезпечение – ипотека върху закупувания или върху друг недвижим имот в страната – както Вие решите.
 • % на финансиране – до 60% от пазарната стойност на имота.
 • Еднократно усвояване на парите.
 • Без комисионна за отпускане на кредита.
 • Без комисионна за ангажимент.

При кандидатстването за кредит за българи работещи в чужбина и чужденци, FiBank изготвя индивидуална оферта за всеки отделен кандидат, която е съобразена с неговите нужди, желания, кредитна история.  Необходими документи: копие от трудов договор или служебна бележка за дохода Ви за последните 6 месеца; копие от данъчна декларация за дохода на физическо лице; извлечение от кредитния регистър на съответната държава за кредитите, които имате и тяхното състояние.Необходимо е също да се попълнят и следните документи за отпускане на кредит и за кредитоискателя: копие от документа за собственост на имота, който ще служи за обезпечение; данъчна оценка за имота;  удостоверение от Службата по вписванията за наличие или липса на тежести на имота; актуална скица на имота; схема от Агенцията по кадастъра за обезпечението; документ за самоличност на поръчителя.

Вижте повече подробности от сайта на банката:

http://www.fibank.bg/