Потребителски кредит без доказване на доход

 • Потребителски кредит без доказване на доход – овърдрафт “Еластика”.
 • Изгодни лихви.
 • Много бърз отговор дали сте одобрен или не – само в рамките на 1 работен ден.
 • Обезпечение по тоззи кредит –  залог на парични средства.
 • Потребителски кредит само срещу лична карта.Потребителски кредит без доказване на доход – овърдрафт Еластика от Пощенска банка

 • Потребителски кредит срещу лична карта от Пощенска банка, Потребителски кредит без доказване на доход Може да вземете този потребителски кредит със срок на погасяване до 7 години.
 • Този кредит е предназначен за клиенти на банката, които пимат парични средства в левове, евро или щатски долари по депозитни сметки със срочност минимум 12 месеца.
 • Банката предлага и промоции по този кредит.
 • Овърдрафт и потребителски кредит без доказване на доход с много бързо и лесно одобрение.
 • Само срещу лична карта.
 • Изгодни лихви.
 • Максимална сума, която може да получите: до 90% от размера на обезпечението за кредит и депозит в една и съща валута.
 • Таксите, които дължите по този кредит са: такса за разглеждане на искане за кредит/овърдрафт –  размерът й се определя в зависимост от исканата сума; такса за подновяване на овърдрафт.

Освен този потребителски кредит без доказване на доход банката предлага още и доста атрактивни предложения за потребителски кредити:

 • Потребителски кредит с намаляващи вноски – с него потребителските Ви вноски намаляват всеки месец, плащате по-малко и имате повече средства, за да осъщетвите плановете си. Може да вземете до 35 000 лв. с максимален срок на погасяване до 7 години. Този кредит също се отпуска само срещу лична карта и с отговор дали сте одобрен или не- в рамките на 1 работен ден.Стандартен потребителски кредит – с изгодни лихвени условия и размер на кредита спрямо Вашите възможности за погасяване на кредита. Може да вземете до 35 000 лв със срок на погасяване до 7 години. И този кредит е без доказване на доходи, отпуска се само срещу лична карта.

Овърдрафт с атрактивни лихвени условия и нива. Може да вземете до 7000 лв. със срок на погасяване до 1 година.

Повече подробности за предлагания потребителски кредит без доказване на доход вижте от сайта на банката:

https://www.postbank.bg

Вижте още и потребителски кредит без трудов договор и потребителски кредит с лична карта.