Кредитна линия

Тук ще намерите предложения за кредитна линия за бизнеса от водещи банки в България. Предложенията са за револвираща кредитна линия, кредит за оборотни средства или инвестиционни цели, овърдрафт по разплащателна сметка, с възможности за рефинансиране и кандидатстване онлайн.// ]]>

Предложения за кредитна линия за бизнеса

Кредитни линии за бизнеса от ДСК

 • Кредитна линия за оборотни средства: при него погасената част от кредитната линия се счита за предоставена за повторно усвояване.
 • Револвираща кредитна линия – стандартния срок на този кредит е 12 месеца, но имате възможност да го продължите до 10 години. Погасената част може да я усвоите отново.
 • Кредитна линия с погасителен план – със срок на погасяване до 60 месеца.
 • Стандартен кредит – за оборотни средства или инвестиционни цели. Може да го ползвате като стандартен оборотен кредит, кредитна линия, револвиращ кредит или кредит овърдрафт.
 • https://dskbank.bg

Овърдрафт и кредитна линия от Про Кредит Банк

 • При периодична нужда от оборотни средства.
 • Ползвате многократно сумата от кредитния Ви лимит.
 • Плащате лихва само върху усвоената част от кредита.
 • Овърдрафт по разплащателна сметка – посрещате краткосрочните нужди на бизнеса си.
 • Кредитната линия е подходяща да финансирате всички текущи нужди и дейности на Вашия бизнес.
 • Не е нужно многократно да кандидатствате за кредит през годината.
 • Можете да ползвате овърдрафт и кредитна линия за да: въведете нови продукти или увеличите асортимента си, платите задълженията си към доставчиците или подизпълнителите, да попълните оборотните си редства или за рефинансиране на задължения.
 • http://www.procreditbank.bg/

Бизнес кредитна линия от Пощенска Банка

 • По добри цени и условия за разплащане с доставчиците Ви.
 • Можете да вземете до 500 000 лв.
 • Свободна линия за Вашия бизнес.
 • Свободно посрещате сезонните си приходи и разходи.
 • Покривате спокойно извънредни разходи на бизнеса си.
 • Оптимизирате лихвите си.
 • Сами избирате погасителния си план.
 • Можете да теглите всеки ден и да погасявате, ако така Ви е удобно.Плащате лихвата само върху усвоената част от кредитната линия.
Дългосрочно финансиране и свобода да вземате бизнес решшения.
Можете да кандидатствате за кредитна линия онлайн.
Валута на кредита – лева или евро.
Срок на кредита – 20 години.
Вижте повече от сайта на банката на следния линк:
https://www.postbank.bg/