Кредити за рефинансиране

На тази страница ще разгледаме предложения на кредити за рефинансиране. Това са банкови кредити, които Ви помагат да намалите значително разходите по погасяване на задълженията. Тук ще видите кредити за рефинансиране на потребителски, жилищен и ипотечен кредит. Някои от предложенията са за кредити без поръчител и без обезпечение.



Кредити за рефинансиране. Банкови кредити.

Рефинансиране на съществуващи жилищни кредити от Алфа Банк

 • Оптимизирате месечните си плащания и имате по-голям бюджет, с който разполагате.
 • Добри условия на кредити за рефинансиране от банката.
 • Можете да покриете целия размер на текущия си кредит и да получите допълнителна сума за разходите по рефинансиране.
 • Без такса за кандидатстване и без такса за одобрение.
 • Без такси за оформяне на документи по ипотека.
 • Вижте повече подробности за този банков кредит от следния линк:
 • http://www.alphabank.bg/

Бързи потребителски кредити за рефинансиране от Тексим Банк

 • Одобрение само за 1 ден.
 • Изгоден кредит – без такси.
 • Изгодна и ниска лихва от 7.00%.
 • Плащате само една месечна вноска към една банка.
 • Банката дава по-ниски лихви, ако превеждате работната си заплата по нейна сметка или ако имате поръчител по кредита.
 • Банкови кредити, които Ви дават допълнителни пари за текущи нужди или планирани разходи.
 • Може да вземте до 50 000 лева или равностойността им в евро.
 • Погасявате на равни месечни вноски за срок до 10 години.
 • Кредит без обезпечение.
 • Кредит с превод на заплата – с/без поръчителство.
 • Имате възможност за застраховка живот, ако желаете.
 • http://www.teximbank.bg/

Ипотечни кредити за рефинансиране от СиБанк

 • Много бързо одобрение и много лесна процедура по кандидатстване.
 • Банкови кредити с изгодни лихви в лева и евро.
 • Без такса за предсрочно погасяване и без такса за кандидатстване и разглеждане на документи.



С този кредит за рефинансиране Вие може да намалите лихвения процент на кредита си, както и месечната погасителна вноска, която плащате. Или може да намалите срока на изплащане на кредита, като размерът на месечните вноски остава същия.Повече подробности за теи кредити за рефинансиране може да видите от сайта на банката на следния линк:
https://www.cibank.bg

Вижте още и рефинансиране на ипотечен кредит и рефинансиране на лоши кредити.