Кеш Бокс

КЕШ БОКС

  • Кеш Бокс предлага прозрачни и ясни кредити.
  • Бързи, дискретни и гъвкави заеми за физически лица за всякакви потребителски нужди, отпускани при индивидуално отношение към всеки клиент и качествено обслужване. • Коректни и отговорни бизнес кредити за оборотни средства и инвестиции в малки и средни предприятия с професионален подход към фирмите.
 • Кеш Бокс има следните условия за отпускане на кредити на физически лица: лична карта, актуална банкова сметка, постоянни доходи, безсрочен трудов договор за период не по-малък от 6 месеца, внесени социални и здравни осигуровки.
 • Сумата върху която се осигурявате да не е по-малка от размера на заема, чисто кредитно досие.
 • Условия за отпускане на бизнес кредити: платени задължителни здравни и социални осигуровки, липса на просрочени задължения и да развивате собствен бизнес повече от две години.
 • Представяте минимум документи, при елементарна и опростена процедура и одобрение от 10 до 30 минути получаване необходимите пари до часове на територията на цялата страна, по банкова сметка, заедно с уведомителен СМС.
 • Начини за кандидатстване: онлайн /регистрирате се еднократно и изпращате заявка/, по телефона, чрез СМС, може в офис на компанията, договорът се сключва чрез уникален електронен подпис.
 • Сами избирате размера на кредита и срока за неговото погасяване в рамките от 150 до 5000 лв.
 • За да получите кредит, има изискване за поръчител, който трябва да отговаря на определени изисквания: да работи не  по-малко от 12 месеца с брутно месечно възнаграждение не по-малко от 1200 лв и да има чисто кредитно досие.
 • Има електронен калкулатор – предварително сте наясно колко пари получавате и колко трябва да върнете.
 • Няма такси, няма допълнително оскъпяване на кредита, няма неясни разходи, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Уникалност на кредита – имате клиентски акаунт, чрез който във всеки един момент сте наясно с реалното състояние на Вашите пари, колко сте получили, колко сте върнали.
 • Може да получите официален писмен документ за липса на задължения и приключен договор, когато изплатите кредита.
 • Кредита връщате, както решите – може по банка, може на каса, В Изи Пей, чрез дебитни или кредитни карти на равни погасителни вноски.
 • Кредитите се отпускат при най-благоприятни условия: ако имате затруднения може да преструктурирате своите задължения, може да удължите срока за погасяване на заема, или да рефинансирате получени пари.
 • Ако сте лоялен клиент, всеки следващ заем, който теглите е при преференциални условия.
 • При забавяне на плащанията, при неизпълнение на клаузите на сключения договор, се дължи неустойка, а при спиране на плащанията, задълженията Ви се прехвърлят към фирми за събиране на вземания.

Кеш Бокс е търговска марка на „Зи Метрикс” АД – компания лицензирана, оторизирана, вписана в Централния Регистър на БНБ, администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

Дружеството се разраства непрекъснато и е със сигурни, утвърдени позиции на кредитния пазар, благодарение на принципния и отговорен млад екип от компетентни специалисти.

Продукти на Кеш Бокс:

 • Кеш Бокс за теб – кредит за физически лица, които работят и основния им доход е от заплата, размерът на парите които искате да изтеглите, не трябва да е по-голям от осигурителния Ви доход, важно е чистото кредитно досие на клиентите – да нямат просрочени задължения.
 • Кеш Бокс Бизнес – кредит за юридически лица, собственици на малък и среден бизнес, работещи ефективно повече от две години с платени осигуровки и обслужващи се задължения.
 • Кеш Бокс Акаунт – управляваш кредита си онлайн, изчисляваш, теглиш, внасяш, удължаваш срока, рефинансираш.Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите: 5000 лв.
 • Минимална сума на бързи онлайн кредити: 150 лв.
 • Време за отговор на заявката: от 10 до 30 минути.
 • Условия за кандидатстване: навършени 18 години, валидна лична карта и банкова сметка, постоянен трудов договор, внесени социални и здравни осигуровки и добра кредитна история.
 • Начини за кандидатстване – онлайн и в офис.
 • Начин за получаване на парите – по банкова сметка.
 • Възможност за удължаване срока на кредита.
 • Възможност за рефинансиране.
 • Работно време: делнични дни от 9 до 18 часа, ел. адрес: www.cashbox.bg

 

Допълнителна информация за кредити:

Бързи кредити онлайн до 5 минути, Кредити Без Трудов Договор
Бързи кредити до 1000 лв, Кредит до Заплата Без Лихва

Leave a Reply