Как да избера фирма за бързи кредити?

Преди да решите от къде да вземете бърз заем е важно да си отговорите на въпроса “Как да избера фирма за бързи кредити?” Повечето хора търсят мнения на други вече ползвале кредити, което е добра практика, но нека видим и други фактори, които са важни при избора фирма за бързи заеми.


Как да избера фирма за бързи кредити?  Съвети и за какво да внимаваме.

В икономическата ни действителност и особено от началото на финансовата криза и от забавянето на заплатите в частния сектор, се създадоха множество фирми, които отпускат бързи кредити. Много трудно стана да направите правилен избор и да се доверите на определена компания. На пръв поглед да се изтегли бърз кредит за кратък срок е проста работа, но в същност се оказва сериозен въпрос. За да е защитен интереса на кредитополучателя и да са гарантирани най-добрите и изгодни условия, наистина да имате полза, а не вреда от бързия кредит е необходимо добре да проучите компанията, която го отпуска и клаузите на договора за кредит, който ще подпишете. В знанието е Вашата сила!

Какво е бърз кредит? Той по същество е краткосрочен кредит, предназначен да осигури допълнителен паричен поток между периодите на плащане /когато получавате регулярните си месечни доходи/. Използва се още и понятието – паричен аванс. Можете просто да вземете бързи пари за кратък период от време и да ги върнете обратно с приложимите лихви и такси. Обикновено бързият кредит е необезпечен и рискът е по-голям, за това и лихвите при него са по-високи. За да има ефект от бързия кредит, той трябва да се управлява и разходва правилно, за да може наистина да се справите с паричната криза между плащанията. Важно е да се знае, че бързия кредит трябва да се използва за краткосрочни финансови нужди, а не за дългосрочни решения. Искаме да Ви обърнем внимание върху някои акценти при тегленето на бърз кредит:

  • Уверете се, че Вашият потенциален кредитор е легитимен доставчик на бързи кредити с подходящ за тази дейност лиценз. За целта проверете дали фирмата притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ с регистрационен номер от Българска Народна Банка за упражняване на дейността си.
  • Поискайте информация за това дали кредиторът отговаря на изискванията за поверителност и конфиденциалност и защитени ли са Вашите лични данни. За целта проверете дали фирмата за бързи заеми е регистриран администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни с удостоверение.
  • Разберете дали Вашия кредитор е с регистрирано седалище и офис на дейност и каква е неговата бизнес репутация.
  • Изберете кредитор, който е обвързан с по-големи фирми и институции. Тези кредитори по-принцип са по-надеждни, отколкото някои малки компании.
  • Запознайте се с пазара на отпускането на бързи кредити. Сравнете лихвените проценти и сроковете за връщане на бързия кредит, които предлагат компаниите.
  • Уверете се, че сте разбрали точната цена и лихва на Вашия кредит преди да го изтеглите. Питайте за всички видове такси, които трябва да платите. Задължително е да има прозрачност, за да няма скрити такси.
  • Разберете колко бързо кредиторът може да Ви отпусне кредита, как се справя с извънредна финансова ситуация и какви са последствията от неплащане на кредит за Вас ако не успеете да върнете кредита в срок.
  • Важно е как кредиторът Ви обслужва като клиент – без притеснения, спокойно и уверено.
  • Търсете лесно кандидатстване с ясни условия, без недомлъвки и прикрити клаузи.


Всички тези съвети както и проучването на мнения от хора вече ползвали услугите на фирми за бързи заеми ще са Ви от полза, за да си отговорите на въпроса: Как да избера фирма за бързи кредити?