Какво е овърдрафт ?

Тук ще отговорим на въпроса какво е овърдрафт кредит. Най-просто казано овърдрафт теглим когато харчим повече пари от тези, които имаме по банковата си сметка.

Кредит овърдрафт е доста разпространен днес, но тегленето на овърдрафт от грешната банкова сметка може да ни коства много повече разходи отколкото трябва и отколкото очакваме.


Какво е Овърдрафт ? Определение. Видове. Предимства

Овърдрафт кредит е заем, приложен към Вашата банкова сметка. Когато изхарчите всичките си пари от банковата си сметка, но въпреки това ползвате пари от нея започва Вашия овърдрафт кредит. Това обяснява в най-общи линии какво е овърдрафт кредит и какво е неговото определение.

Видове Овърдрафт. Кредит Овърдрафт се дели на 2 основни вида:

  • Оторизиран овърдрафт – с оторизиран овърдрафт, имате органичение по отношение на сумата, която може да ползвате. Тази сума предварително се оточнява с Вашата банка. Плащате лихви или такса за сумата която ползвате, въпреки че някои банки предоставят безлихвен овърдрафт.
  • Нерегламентиран (неразрешен) овърдрафт – в този случай не сте договорили овърдрафт с банката си предварително, но сте изтеглили повече пари, отколкото имате в сметката си, или сте взели повече, отколкото позволява Вашия овърдрафт лимит.
    Неразрешените овърдрафти трябва да се избягват, тъй като те често са обект на лихви и такси, които могат да бъдат много скъпи.

Кога да използвате овърдрафт?

Кредит овърдрафт може да бъде добър начин да заемете малки суми за кратък период от време, но повечето овърдрафти не са много изгодни в дългосрочен план, тъй като те могат да са с по-висок лихвен процент, отколкото някои потребителски кредити и кредитни карти. Това е и основния недостатък на един кредит овърдрафт.


Кои са предимствата на кредит овърдрафт?

За да отговорим пълно на въпроса какво е овърдрафт, трябва да разгледаме и неговите предимства. Един овърдрафт може да е доста полезен, и да е по-добро решение от бързите кредити, където лихвите са доста високи. Овърдтафтът може да Ви даде спешни пари бързо когато сте в нужда. Позволява Ви да извършите бързи плащания. Той се организира лесно и с минимум усилия и време.

Вижте още и какво е бърз кредит.

Всичко за бързите кредити в нашия пълен справочник!