Какво е бърз кредит ?

Бърз кредит най-често се определя като е еднократен, краткосрочен заем с цел да запази Вашите финанси в състояние на платежоспособност, докато не получат месечните си заплати.
Като цяло вие имате възможност заемате между 100 и 2000 лв., а идеята е, че ще погасите бързия кредит в пълен размер, веднага след като получите месечната си заплата.Какво е бърз кредит и каква е неговата цел?

Бързите кредити са направени така, че да бъдат взети за кратко време. Тяхната цел е да покриете спешни и неотложни нужди като:  да платите медицински разходи, да изкарате до заплата, да покриете битови сметки и плащания и др.

Цената (лихвата) на бързите кредити като правило е значително по-висока от тази на потребителските кредити отпускани от банки. Основната причина за това, е че повечето бързи кредити носят по-голям риск за фирмите, които ги отпускат. Те са по-рискови тъй като се отпускат често без проверка на доходите на кредитоискателя, без изискване за поръчителство и само срещу лична карта. По-високия риск като правило се покрива и с по-висока лихва.

За да отговорим пълно на въпроса какво е бърз кредит, трябва да споменем, че на пазара в България все повече бързи кредити се отпускат с преференциални и добри условия като: безлихвени кредити, ако ги върнете в определен гратисен период, бързи кредити с погасяване на месечни вноски и др. Като цяло бързите кредити са рисковани както за фирмите, които ги отпускат, така и за самите кредитополучатели. Не са малко случаите публикувани по медийте за некоректни фирми за бързи кредити, които подвеждат и мамят клиентите си с твърде високи лихви. За това когато търсите бързи кредити бъдете внимателни. Те могат да са добро решение на спешни проблеми, ако ги вземете от правилната и коректна финансова институция!


Търсенето на бързите кредити нарасна значително през последните няколко години, въпреки репутацията на сектора за високите лихвени проценти, съмнителни практики на кредитиране и високия брой на лошите кредити. Кредитните брокери и посредници, които предлагат бързи кредити също се повиши неколкократно.

Напоследък сериозно доверие в потребителите спечели Асоциацията за отговорно небанково кредитиране, чиято цел е да защитава клиентите на фирмите за бързи кредити и да следи за спазване от своите членове на принципите на отговорното кредитиране.

Виж още и кредити за хора с лоша кредитна история.

Пълнч информация за спешни кредити – ТУК!