Ипотечен кредит с фиксирана лихва

 • Ипотечен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години и възможности за доста допълнителни екстри и предимства.
 • При рефинансиране на ипотечен / жилищен кредит от друга банка получавате преференции.
 • Без такса за кандидатстване, комисиона за отпускане и управление.
 • Гратисен период – възможността на всеки 5 години след първата (при овърдрафт след шестата година), да не плащате главницата или вноската по кредита по Ваш избор до 12 месеца.
 • Специален лихвен бонус – ако коректно сте Вашите кредитни продукти във FiBank 12 последователнo, получавате бонус – в размер на 1% на годишна база върху остатъка от главницата по кредита в отчетния период.Предложение от FiBank – ипотечен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години

 • Ипотечен кредит с фиксирана лихва, FiBank“Право на избор”  – ипотечен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години и преференциални условия и бонуси.
 • Валута на кредита – може да го изтеглите в лева или евро.
 • Целта на кредита е покупка на недвижим имот или може също така да го ползвате и за текущи нужди.
 • Срок на погасяване – до 35 години при покупка на недвижим имот и до 30 години при използване на кредита за текущи нужди.
 • Обезпечението по кредита е ипотека върху имота, който купувате или друг недвижим имот.
 • Без такса за предварително проучване и разглеждане на документи.
 • Без комисионна за отпускане и управление на заема.
 • Фиксиран лихвен процент – след изтичане на първите 3 години с фиксирана лихва може да договорите нови периоди с фиксирана лихва (до 3 години).
 • Без обследване на доходите Ви – кандидатствата само с личната си карта и и недвижим имот за обезпечение.

Този кредит е подходящ и за студенти, които искат да покрият разходите си свързани с обучението си.За да Ви отпусне този ипотечен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години, банката изисква и съкредитоискател, който с неговия доход ще гарантира погасяването на кредита Ви. Максимална стойност на кредитиране – до 80% от пазарната стойност на недвижимия имот.

Вижте повече подробности от сайта на банката тук:

http://www.fibank.bg/

Вижте още и ипотечени кредити без доказване на доход.