Изгоден потребителски кредит

 • Изгоден Потребителски Кредит с ниски годишни лихвени проценти.
 • Сума на заема – от 1000 до 4000 лв.
 • Изгодни такси и условия.
 • Погасявате на равни месечни вноски.
 • Лесно кандидатстване и бързо отпускане на средствата.
 • Бързо одобрение.
 • Без поръчители – няма изискване при кандидатстването за кредита.Възможност за включване в застрахователна програма Alpha “Защита на плащанията”.
Без такси за предсрочно погасяване.

Alpha Максимум – изгоден потребителски кредит с ниски годишни лихвени проценти от Алфа Банк.

 • Обединение на кредити от Алфа Банк, Изгоден потребителски кредитПотребителски кредит за суми от 1000 до 40000 лв.
 • Срок на погасяване – от 6 до 96 месеца.
 • Изгоден потребителски кредит с ниски годишни лихви.
 • Ниски лихвени годишни проценти.
 • Еднократно усвояване на кредита.
 • Погасявате на равни месечни анюитетни вноски.
 • Лесно и бързо кандидатстване зза кредита.
 • Без поръчители – няма такова изискване при кандидатстването.В случай на нужда, ако банката прецени може да изисква до 1 поръчител.
 • Възможност за включване в застрахователна програма Alpha” “Защита на плащанията”, която Ви дава спокойствие и сигурност по време на периода на кредита.
 • Без такси за предсрочно погасяване.

За този изгоден потребителски кредит може да кандидатствате по един от следните начини:

 • Онлайн – лесно и бързо.
 • В най-удобния за Вас офис на банката.
 • По телефона.

За да кандидатствате за кредита са Ви нужни следните документи:

 • Лична карта.
 • Искане за кредит – бланката се предоставя от банката.
 • При необходимост може да се изисква служебна бележка от работодател.
 • Ако доходът не е от трудово првоотношение банката изисква допълнителни документи.

На сайта на банката има много удобен кредитен калкулатор с помощта на който може бързо и лесно да си сметнете какви биха били бъдещите Ви месечни погасителни вноски в случай, че изтеглите кредита.За кредита получавате предварително одобрение по телефона, а окончателно одобрение се получава в офис на банката, където служител ще Ви помогне да попълните необходимите документи за кредита.

Този изгоден потребителски кредит е предназначен за  за клиенти с брутен месечен доход над 2 200 лева.

Повече подробности може да видите от следния линк:

http://www.alphabank.bg/

Вижте още и обединяване на кредити и задължения и потребителски кредит с ниска лихва.