Еврокомерс

ЕВРОКОМЕРС

 • Удобни и достъпни кредити на територията на градовете: София, Пловдив, Варна и Бургас. • Бързи и гъвкави кредити при опростена процедура за Вашите лични нужди /покупка или ремонт на жилище, закупуване на техника или домакински уреди.
 • Земи за екскурзии, почивки, обучение, лечение и други/.
 • Еврокомерс предлага бизнес кредити /оборотни средства, инвестиции, покриване на задължения, разширяване на дейността, запазване на контрола върху нея и други/.
 • Прозрачни условия и ясни правила при отпускане и получаване на парите.
 • Онлайн кандидатстване и наличие на електронен калкулатор, за да сте наясно предварително с размера на вноската и дължимата сума.
 • Не се изисква доказване на доход, трудов стаж или наличие на безсрочен трудов договор, не се изисква остатъчен доход на член от семейството.
 • Условия за отпускане на кредита: обезпечението да покрива размера на заема, информация за реалните доходи и липса на публични задължения.
 • Обезпечение по кредита: недвижим имот на територията на София, Пловдив, Варна и Бургас или движимо имущество.
 • Не се дължат разходи за оценка на имота, няма такса за кандидатстване и управление на кредита.
 • Няма други скрити такси и комисиони.
 • Размер на кредита: от 3000 до 200 000 лв.
 • Срок за погасяване: от 1 до 60 месеца.
 • Одобрение от 1 час до 3 дни, в зависимост от предоставените документи.
 • Заема се отпуска в желаната от Вас валута.
 • Не дължите такси при предсрочно погасяване.
 • Постоянен и индивидуален лихвен процент за целия период на кредита, зависещ от размера на заема и от срока за неговото погасяване.
 • Специални условия за коректни клиенти, промоции и отстъпки.
 • Има възможност за рефинансиране на заемите.

Кредитна къща Еврокомерс ЕООД е лицензирана финансова институция, регистрирана в Централния регистър на БНБ, администратор на лични данни по Закона.

Тя работи със собствен капитал, разширява и обогатява непрекъснато финансовите услуги, които извършва.

Еврокомерс е изключително коректен и лоялен партньор, който спазва поетите отговорности и не нарушава установените правила.


Обобщена информация:

 • Максималната сума, която можете да получите: 200 000 лв.
 • Минимална сума, която можете да получите: по Ваше решение.
 • Време за одобрение от 1 час до 3 дни.
 • Условия за кандидатстване: реално обезпечение и чисто кредитно досие.
 • Начин за кандидатстване – онлайн или в офис.
 • Получаване и връщане на парите – по банков път.
 • Може да рефинансирате кредита.
 • Работно време – от понеделник до петък, ел. поща: euro-commerce.bg

Линк до официалния сайт: http://euro-commerce.bg/

Страници с допълнителна информация за потребителски кредити:

Потребителски кредит с фиксирана лихва, Кредити Онлайн Без Поръчител, Кредити срещу Лична Карта
Кредити за рефинансиране, Потребителски кредит без доказване на доход

 

Leave a Reply