Тексим Банк – бързи кредити по телефона

 • Бързи кредити по телефона без поръчител с одобрение до 1 ден.
 • Овърдрафт по телефона за 1 час. Много бъро и лесно кандидатстване до 1 час.
 • Експресни кредити онлайн до 7 000 лв. Овърдрафт онлайн до 1 час
 • Без поръчители, без превод на заплата, без допълнителни условия.
 • Бърз кредит – Овърдрафт само с лична карта.Тексим Банк – бързи кредити по телефона. Овърдрафт онлайн.

ТЕКСИМ БАНК е частна банка, която предлага съвременни банкови услуги, базирани на високотехнологични информационни решения. Компанията предлага широк набор от кредити, спестовни продукти, сметки, банкови карти, плащания. В областта на потребителските кредити компанията предлага:

 • Бързи кредити по телефона – много лесно кандидатстване. Вариантите са два: Кредит по телефона без поръчител за 1 ден и до 7000 лв; Кредит овърдрафт по телефона за 1 час до 3000 лв. Без поръчители, без превод на заплата!
 • Експресни онлайн кредити – кандидатствате много бързо и лесно изцяло онлайн. Тези кредити също са 2 вида: Онлайн кредит овърдрафт за 1 час, като сами определяте месечната си вноска за суми до 3 000 лв. ; Онлайн кредит без поръчител за 1 ден за суми до 7000 лв, без изискване за превод на заплата и без допълнителни условия.
 • Бързи кредити овърдрафти в брой – само срещу лична карта и с одобрение до 1 час. Без поръчители, само с лична карта. Без превод на заплата. Кандидатствате в над 200 офиса на Тексим Банк и Изипей. 
 • Стандартни потребителски кредити, в които влизат: потребителски кредит, кредит за рефинансиране на задължения и кредит, обезпечен с парични средства.
 • Кредити Овърдрафти: овърдрафт с превод на заплата и овърдрафт, обезпечен с парични средства

Една от банките с широк асортимент продукти и услуги: бързи кредити по телефона, кредит овърдрафт онлайн, потребителски кредити  и др.


Обобщена информация.

 • Максимална сума, която можеш да вземеш : 7000 лв.
 • Минимална сума: 300 лв.
 • Време за отговор на заявката за онлайн кредит: до 1 час.
 • Начини на кандидатстване: онлайн, бързи кредити по телефона, Изи Пей, в офис.
 • Начини на получаване на парите: по банкова сметка, EasyPay.
 • Офиси: София, Пловдив, Хасково, Русе, Варна, Бургас, Сливен, Ловеч, Тетевен, Видин, Любимец, Първомай, Стара Загора, Стрелча, Ивайловград.
 • Работно време: Понеделник – Петък, 09:00 – 19:00 часа; Събота, 10:00 – 14:00 часа.
 • Уеб сайт: http://www.teximbank.bg/

Виж още бърз кредит без поръчител онлайн.