Бързи Кредити до 10000 лв

В условията на силна конкуренция между банки и фирми за спешни онлайн заеми, вече има и бързи кредити до 10000 лв. Те се отпускат предимно от банки. Тук ще разгледаме точно такива. Предимство на тези кредити е, че са с много по-ниски лихви от тези на фирмите за бързи заеми.

Много банки вече предлагат лесно онлайн кандидатстване, много бързо одобрение дори и за по-високи суми – например 20000, 30000 и 50000 лв. Дори може да вземете и кредит без поръчител и само с лична карта.

Тексим банк – Потребителски кредит до 50 000 лв

 • Валута на кредита – лева или равностойност в евро.
 • Размер на кредита – от 500 до 50 000 лв.
 • Срок за погасяване от 1 до 7 години, при рефинансиране на задължения до 10 години.
 • Бързо одобрение – до 2 часа.
 • Променлив лихвен процент, формиран от базов и надбавка за банката – минимален размер – 5.70%.
 • Няма такса за предсрочно погасяване, няма такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта, има минимална еднократна такса за разглеждане на искането за кредит и одобрение на кредитната сделка.
 • Начин за погасяване – на равни месечни вноски.
 • Застраховка „Живот” по желание и за сметка на кредитополучателя.
 • Уебсайт с повече информация: http://www.teximbank.bg

Пощенска банка – Стандартен потребителски кредит:

 • Размер на кредита – до 40 000 лв, максимален срок на погасяване до 10 години.
 • Бързо одобрение – до 2 часа, ускорено усвояване на средствата до 1 час след одобрение и подписване на договора.
 • Променлив годишен лихвен процент, благоприятни лихвени условия, съобразени с Вашия финансов профил, отстъпки от лихвата при превод на работна заплата в банката и избор на пакетна програма.
 • Необходими документи при кандидатстване – само лична карта.
 • Индивидуални, точни изчисления от кредитен калкулатор при заложени Вашите параметри на заема.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит, тя зависи от размера на исканата сума и се плаща на два пъти и минимална такса за обслужване на разплащателната сметка.
 • С този кредит имате възможност да обедините задължения по потребителски кредити и други кредитни продукти.
 • Начин на погасяване – чрез равни или намаляващи месечни вноски, съобразени изцяло с Вашите финансови възможности.
 • Допълнителна услуга: програма „Защита на плащанията” при риск от безработица, нетрудоспособност, продължително боледуване.
 • Ако търсите бързи кредити до 10000 лв си заслужава да обмисклите това предложение.
 • Уебсайт: https://www.postbank.bg

Първа инвестиционна банка – Потребителски кредит с отговор до 1 работен ден:

 • Бързи пари за непредвидени плащания, за битови задължения, за ремонт и обзавеждане, за покупка на техника и уреди, за екскурзии и почивки, за семейни събития, за лечение, за обучение и много други цели.
 • Валута на кредита – лева или равностойността им в евро.
 • Размер на кредита – до 50 000 лв.
 • Срок за погасяване до 10 години.
 • Кандидатстване – само с лична карта.
 • Не се изисква обезпечение, без поръчител.
 • Еднократно усвояване на кредита.
 • Онлайн кандидатстване – няма такси, без такси и при предсрочно погасяване. Малка такса при кандидатстване в офиси на банката.
 • Ниски лихви – фиксиран лихвен процент за първата година на кредита, за останалия срок за погасяване на кредита – променлив лихвен процент, формиран от базов и надбавка за банката. Преференциален лихвен процент при превод на декларирания доход на кредитополучателя в банката.
 • Начин на изплащане на кредита – равни месечни погасителни вноски.
 • Защита на кредита чрез сключване на застраховка „Спокойствие”.
 • https://www.fibank.bg

УниКредит Булбанк – Потребителски кредит в лева и евро

 • Размер на кредита от 150 лв /75 евро/ до 75 000 лв /37 500 евро/, срок за погасяване до 10 години.
 • Кандидатствате се само с лична карта.
 • Начини за кандидатстване: онлайн, по телефон или в удобен офис на банката.
 • Бързи пари за всичко свързано с Вашия дом, за непредвидени разходи, за екскурзии и почивки, обучение, обединяване на задължения в едно и други цели – ниска лихва и отговор до 2 часа.
 • Възможност да изберете вида на лихвения процент – фиксиран или променлив. Лихвата зависи от размера и срока на кредита, от осигурителния доход на кредитополучателя и дали работната заплата се превежда по сметка в банката.
 • Ако търсите бързи кредити до 10000 лв от банки без обезпечение и без поръчители, помислете и този вариант.
 • Може да сключите застраховка с дружество, партньор на банката.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/

Обединена Българска Банка – Потребителски кредит с фиксирана лихва

 • Размер на кредита от 500 до 20 000 лв, срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Минимум документи при кандидатстване – само лична карта и молба – декларация за отпускане на кредит, опростена и лесна процедура.
 • Изгодна и ниска, фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Без поръчители.
 • Не е нужно да превеждате доходите си по сметка в банката.
 • Няма такси при кандидатстване.
 • Има такса за кредитна оценка /зависи от размера на кредита/, има месечна минимална такса за сметката обслужваща кредита, има такса за предсрочно погасяване.
 • Възползвайте се от кредитен калкулатор, проиграйте различни варианти, за да сте наясно предварително с дължимите суми.
 • Начин за погасяване на кредита – равни месечни вноски.
 • Възможност за погасяване на заема от банкомат на ОББ.
 • Възможност за сключване на застраховка по програма „Защита на кредита”

Райфайзен банк – Стандартен потребителски кредит:

 • Отпуска се в лева или в евро.
 • Размер на кредита – до 35 000 лв /17 500 евро/ – с един поръчител и до 15 000 лв /7 500 евро/ – без поръчител.
 • Срок за погасяване – от 6 месеца до 10 години, чрез месечни погасителни вноски. Възможност за погасяване и от банкомат.
 • Начини за кандидатстване – онлайн, в офис на банката или на заявена среща с банков консултант.
 • Необходими документи – лична карта, искане за кредит и документи удостоверяващи дохода.
 • Бързи кредити до 10000 лв и по-големи суми с много изгодни лихви, изчислени на база пазарен индекс, фиксирани и променливи в зависимост от срок за издължаване и други параметри.
 • Отстъпки при превод на работната заплата в банката.
 • Има такса за разглеждане на документи, месечна такса за обслужване на разплащателната сметка, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Застраховка на кредитните вноски – пакет „Живот плюс”, пакет „Комфорт.

Бързите кредити се характеризират с лесно и удобно кандидатстване, с опростена и елементарна процедура за отпускане,  представяне на минимум документи, спешно одобрение и получаване на парите веднага. Те имат важни предимства и са предпочитани от много хора. Вече бързи кредити до 10000 лв предлагат много банки, при ниски лихви и изгодни финансови условия. Независимо дали търсите бързи кредити в София или в други градове на страната банките са вариант, които си заслужава да обмислите.

Основен и сериозен недостатък на бързите кредити са високите лихви, които трябва да заплатите, за да се възползвате от тази широко предлагана услуга от различни небанкови финансови дружества. В условията на конкуренция на кредитния пазар, много банки вече отпускат бързи кредити  с ниски лихви.

Leave a Reply