Ай Еф Джи Лизинг

АЙ ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ

Ай Еф Джи Лизинг е компания за бързи кредити и спешни заеми предлагаща ясни условия и много финансови услуги.


 • Бързи и гъвкави кредити за текущи нужди.
 • Прозрачни и ясни заеми, конкурентни лихви, без бюрокрация и излишни формалности.
 • Ай Еф Джи Лизинг предлага качество, отговорност и индивидуален подход към всеки клиент.
 • Коректни и надеждни кредити при финансови затруднения.
 • Сами избирате размера на сумата, която ще теглите и периода за ползването й.
 • Условия за отпускане на заема: валидна лична карта, поръчител и документ удостоверяващ доходите с които разполагате.
 • Може да теглите нов заем, веднага след като изплатите предишния.
 • Предварително знаете пълния размер на сумата, която трябва да изплатите, наясно сте какви са разходите Ви.
 • Преференциални условия за лоялни клиенти.
 • Начин за кандидатстване – в офис на компанията.
 • Договорът, който подписвате – конкретен и прецизен, с не-променящи се клаузи за целия период на кредита и стриктно спазване на условията.
 • Има такса за разглеждане на документите при кандидатстване, такса за ползване на услугите на компанията.
 • Начин за получаване на парите: по личната Ви банкова сметка или с пощенски паричен превод.
 • Начин за изплащане на задълженията: по сметка на дружеството в брой, чрез банков превод или чрез пощенски паричен превод – на равни месечни погасителни вноски.
 • Има възможност за предсрочно погасяване на кредита, в случая се начислява по-малка такса за ползване.
 • За някои кредити се изисква обезпечение, което е: парцели, жилища, земеделски земи, сгради, машини, автомобили.
 • Кредитополучателя може да не е реален собственик на обезпечението, което предлага като залог за кредита.
 • При закъсняване на плащането Ви, дължите неустойка при забава до 3 дни, от 3 до 10 дни и над 10 дни, след това се прехвърля към Агенция за събиране на вземания.

Ай Еф Джи Лизинг АД е финансова институция вписана в регистъра на БНБ и администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Компанията работи с мотивиран екип от висококвалифицирани специалисти, чийто стремеж е максимално, качествено и навременно удовлетворяване на потребностите от парични средства на клиентите.


Ай Еф Джи Лизинг продукти:

 • Пари сега: сами решавате колко пари да изтеглите и в какъв срок да ги върнете, в рамките на 399 лв и срок на погасяване до 2 месеца.
 • Кредита се погасява се на една или две погасителни вноски, одобряват Ви до минути, ако представите лична карта и сте на възраст от 18 до 70 години, служебна бележка за доходи за последните 6 месеца и поръчител или друг вид гаранция.
 • Пари до заплата: отпуска се на служителите на фирми партньори на Ай Еф Джи Лизинг АД, при най-благоприятни условия.
 • Кредит Баланс – нецелеви потребителски кредит за лица с доходи, с размер от 400 до 3000 лв, погасява се на равни месечни вноски за период от 1 до 12 месеца.
 • Кредит Стабилност – от 3000 до 10000 лв, и погасяване на равни месечни вноски за период от 1 до 12 месеца.
 • Кредит Трета възраст – за хора в пенсионна възраст, които получават пенсия, размер на кредита от 150 до 1000 лв и погасяване на равни месечни вноски от 1 до 12 месеца.
 • Кредит Подкрепа: от 400 до 500 лв.
 • Стокови кредити за покупка на стоки и услуги.
 • Кредит Развитие – бизнес кредит от 3000 до 50000 лв – ипотечен, жилищен кредит за покупка на жилище, за строителни, ремонтни и довършителни работи, за инвестиции и финансирания, кредит с обезпечение Развитие до 300 000 лв и срок за погасяване до 5 години.
 • Лизинг на имоти, вещи и автомобили.

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите: 300 000 лв.
 • Минимална сума, която можете да получите: 100 лв.
 • Време за одобрение: от минути до 24 часа.
 • Условия за кандидатстване: лична карта, поръчител, документ за доходи, ако е необходимо ипотека.
 • Начин на кандидатстване: в офис на компанията.
 • Начин за получаване на парите: по Ваша банкова сметка или чрез пощенски паричен превод.
 • Няма възможност за удължаване на срока на кредита.
 • Работно време: делнични дни от 9 до 18 часа, имейл: office@ifgleasing.eu

Пълна информация за бързите заеми може да намерите на нашия онлайн кредитен справочник.

Leave a Reply